PODNIKANÍM K SLOBODE

Na báze družstevného podnikania je možné založiť nové, evolučné podnikanie. Firmu alebo združenie môžete vybudovať na princípoch priamej demokracie. Časť zisku priamo venujete tomu, komu uznáte za vhodné, vložíte ju do verejnoprospešných projektov a podobne. Účel, na ktorý budú získané prostriedky využívané, bude mať možnosť ovplyvniť každý z členov firmy.

Všetci sa budú riadiť etickým kódexom vytvoreným na základe konsenzu. Akousi malou ústavou. Každý, kto sa bude chcieť stať členom spoločenstva, bude musieť podľa svojich možností prispieť. Ak bude spoločenstvo vybudované na horeuvedených princípoch, úspech je zaručený.

Čo nám potom bude brániť v tom, aby sme v rámci združenia zaviedli pre všetkých členov čokoľvek, k čomu dospejeme dohodou všetkých zúčastnených.